EBV (WB)

Průkaz specifických protilátek metodou proti EBV  - Western Blot

Ecstasy - MDMA (moč)

Průkaz Ecstasy v moči

Elektroforéza bílkovin (sérum)

ELFO bílkovin séra

Estradiol (sérum)

Koncentrace estradiolu v séru