Faktor II (protrombin) - G20210A (PCR)

Průkaz mutace Faktoru II (protrombin) - RT-PCR

Faktor V Leiden - R506Q  (PCR)

Průkaz mutace Faktoru V Leiden - RT-PCR

Feritin (sérum)

Koncentrace feritinu v séru

Fibrinogen (krev)

Koncentrace fibrinogenu v krvi

Folát (sérum)

Koncentrace kyseliny listové v séru

Fosfatáza alkalická (sérum)

Katalytická aktivita ALP v séru

Fosfatáza alkalická-jaterní izoenzym (sérum)

Katalytická aktivita jaterního izoenzymu ALP v séru

Fosfatáza alkalická-kostní izoenzym (sérum)

Katalytická aktivita kostního izoenzymu ALP v séru

Fosfor anorganický (moč)

Koncentrace fosfátů v moči

Fosfor anorganický (sérum)

Koncentrace fosfátů v séru

FSH (sérum)

Koncentrace FSH v séru