Gilbertův syndrom - A(TA)7TAA (PCR)

Průkaz polymorfismu A(TA)7TAA v promotorové oblasti TATAA genu UGT1A1 v indikaci susp. Gilbertova syndromu

Glukóza (moč)

Koncentrace glukózy v moči

Glukóza (mozkomišní mok)

Koncentrace glukózy v likvoru

Glukóza (sérum, plazma)

Koncentrace glukózy v séru a plazmě

Glykovaný hemoglobin (krev)

Koncentrace glykovaného hemoglobinu v plné krvi

GGT (sérum)

Katalytická aktivita GGT (gama-glutamyltransferáza, GMT) v séru