IgA (sÚrum)

Koncentrace imunoglobulinu t°Ýdy A v sÚru

IgE (sÚrum)

Koncentrace imunoglobulinu t°Ýdy E v sÚru

IgE specifickÚ (sÚrum)

Pr¨kaz specifickřch imunoglobulin¨ t°Ýdy E v sÚru

IgG (sÚrum)

Koncentrace imunoglobulinu t°Ýdy G v sÚru

IgM (sÚrum)

Koncentrace imunoglobulinu t°Ýdy M v sÚru

Imunofixace protein¨ - pr¨kaz paraproteinu

Imunofixace protein¨ v sÚru v dif.dg.susp.MG

á