Kanabinoidy (moč)

Průkaz kanabinoidů v moči

Karbamazepin (sérum)

Hladina karbamazepinu v séru

Kortizol (sérum)

Koncentrace kortizolu v séru

Kortizol volný (moč)

Koncentrace volného kortizolu v moči

Kreatinin (moč)

Koncentrace kreatininu v moči

Kreatinin (sérum)

Koncentrace kreatininu v séru

Kreatinkináza (sérum)

Katalytická aktivita kreatinkinázy (CK) v séru

Kreatinkináza - izoenzym MB (sérum)

Katalytická aktivita izoenzymu CK-MB kreatinkinázy v séru

Kyselina močová (moč)

Koncentrace kyseliny močové (urátu) v moči

Kyselina močová (sérum)

Koncentrace kyseliny močové (urátu) v séru

 

Koagulační vyšetření

Koagulace - APTT (krev)

Aktivovaný  parciální tromboplastinový čas (APTT)

Koagulace - D-dimery (krev)

Koncentrace D-dimerů v krvi

Koagulace - fibrinogen (krev)

Koncentrace fibrinogenu v krvi

Koagulace - trombocyty (krev)

Počet trombocytů v krvi

Koagulace - tromboplastinový test (krev)

Tromboplastinový čas (Quickův test, INR)

 

Krevní obraz + diferenciální rozpočet

Hematologie - erytrocyty (krev)

Počet erytrocytů v krvi

Hematologie - erytrocyty sedimentace (krev)

Sedimentace erytrocytů (FW) v krvi

Hematologie - hematokrit (krev)

Hematokrit

Hematologie - hemoglobin (krev)

Koncentrace hemoglobinu v krvi

Hematologie - leukocyty (krev)

Počet leukocytů v krvi

Hematologie - leukocyty basofilní (krev)

Počet basofilních leukocytů v diferenciálním obrazu

Hematologie - leukocyty eosinofilní (krev)

Počet eosinofilních leukocytů v diferenciálním obrazu

Hematologie - lymfocyty (krev)

Počet lymfocytů v krvi

Hematologie - MCV (krev)

Střední objem erytrocytu - MCV

Hematologie - MCH (krev)

Střední obsah hemoglobinu v erytrocytu - MCH

Hematologie - MCHC (krev)

Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu - MCHC

Hematologie - monocyty (krev)

Počet monocytů v krvi

Hematologie - myeloblasty (krev)

Počet myeloblastů v diferenciálním obrazu

Hematologie - neutrofil.metamyelocyty (krev)

Počet neutrofilních metamyelocytů v diferenciálním obrazu

Hematologie - neutrofilní myelocyty (krev)

Počet neutrofilních myelocytů v diferenciálním obrazu

Hematologie - neutrofilní segmenty (krev)

Počet neutrofilních segmentů v diferenciálním obrazu

Hematologie - neutrofilní tyče (krev)

Počet neutrofilních tyčí v diferenciálním obrazu

Hematologie - promyelocyty (krev)

Počet promyelocytů v diferenciálním obrazu

Hematologie - retikulocyty (krev)

Počet retikulocytů v krvi

Hematologie - trombocyty (krev)

Počet trombocytů v krvi