Laktátdehydrogenáza (sérum)

Katalytická aktivita LD v séru

Legionella pneumophila (průkaz - moč)

Průkaz antigenu Leg.pneumophila v moči

LH (sérum)

Koncentrace luteinizačního hormonu v séru

Lipáza (sérum)

Katalytická aktivita lipázy v séru

Lipoproteiny (sérum)

Koncentrace beta lipoproteinů v séru