Metamfetaminy (moč)

Průkaz metamfetaminů v moči

MTHFR - C677T a A1298C (PCR)

Průkaz mutace C677T a A1298C v genu pro MTHFR metodou RT-PCR

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění

Mykoplazma/ureoplazma (antigen - stěr, moč)

Průkaz antigenů mykoplazmat a ureoplazmat

Mycoplasma, Ureaplasma (PCR - stěr,moč)

Průkaz DNA mykoplazmat a ureoplazmat  (PCR)

Myoglobin (sérum)

Koncentrace myoglobinu v séru

 

Mikrobiologie

Mikrobiologie - manuál pro lékaře

Návod na odběr vzorků podle lokalizace a účelu

Mikrobiologie - dermatomykózy

Odběr vzorků u dermatomykóz

Mikrobiologie - GIT

Odběr vzorků u infekcí GIT

Mikrobiologie - infekce oka a ucha

Odběr vzorků u infekcí ucha a oka

Mikrobiologie - infekční ložisko

Odběr vzorků u infekčních ložisek různé lokalizace

Mikrobiologie - respirační trakt+ústní dutina

Odběr vzorků u infekcí horních a dolních cest dýchacích a dutiny ústní

Mikrobiologie - urogenitální ústrojí

Odběr vzorků u infekcí močových cest a genitálu

Mikrobiologie - vyšetření u sepse

Odběr vzorků u sepse

Mikrobiologie - citlivost na ATB

Popis sestav ATB používaných ke stanovení citlivosti