NT-pro BNP (plazma)

N-terminální fragment natriuretického propeptidu typu B - koncentrace v plazmě

Neisseria gonorrhoeae (PCR - stěr, moč)

Průkaz DNA N.gonorrhoeae metodou RT-PCR