Opiáty (moč)

Průkaz opiátů v moči

Orosomukoid (sérum)

Koncentrace orosomukoidu v séru

Osmolalita (moč)

Osmolalita moči

Osmolalita (sérum)

Osmolalita séra