V současné době nejsou žádné metodiky tohoto názvu prováděny.