Revmatoidní faktor (sérum)

Koncentrace revmatoidního faktoru (RF) v séru