T3 (sÚrum)

Koncentrace trijodthyroninu v sÚru

T3 volnř (sÚrum)

Koncentrace volnÚ frakce trijodthyroninu v sÚru

T4 (sÚrum)

Koncentrace thyroxinu v sÚru

T4 volnř (sÚrum)

Koncentrace volnÚ frakce thyroxinu v sÚru

Teofylin (sÚrum)

Hladina teofylinu v sÚru

Testosteron (sÚrum)

Koncentrace testosteronu v sÚru

Thyreoglobulin (sÚrum)

Koncentrace thyreoglobulinu v sÚru

TPS (sÚrum)

Koncentrace specifickÚho tk߲ovÚho peptidu v sÚru

Transferin (sÚrum)

Koncentrace transferinu v sÚru

Transferin - saturace (sÚrum)

Saturace transferinu v sÚru

TransferinovÚ solubilnÝ receptory (sÚrum)

Koncentrace solubilnÝch transferinovřch receptor¨á v sÚru

Tricyklickß antidepresiva (moŔ)

Pr¨kaz tricyklickřch antidepresiv v moŔi

Triglyceridy (sÚrum)

Koncentrace triglycerid¨ v sÚru

Troponin I (sÚrum)

Koncentrace troponinu I v sÚru

TSH (sÚrum)

Koncentrace TSH v sÚru

á