Valproát (sérum)

Hladina valproátu v séru

Vápník (moč

Koncentrace vápníku v moči

Vápník (sérum)

Koncentrace vápníku v séru

Vápník ionizovaný - výpočet (sérum)

Výpočet ionizovaného vápníku v séru

Vitamin B12 (sérum)

Koncentrace vitaminu B12 v séru

Vitamin D (sérum)

Koncentrace vitaminu D v séru

Volné lehké řetězce kappa+lambda (sérum, moč)

Koncentrace volných lehkých řetězců kappa a lambda v séru