Železo (sérum)

Koncentrace železa v séru

Železo - vazebná kapacita (sérum)

Vazebná kapacita železa v séru