Biochemická laboratorní vyšetření

Albumin (moč)                                                      

Albumin (sérum)

ALT (sérum)                                                          

Amyláza (moč)

Amyláza (sérum)                                                   

Antitrypsin - A1AT (sérum)

Apolipoprotein AI (sérum)                                      

Apolipoprotein B (sérum)

AST (sérum)

Beta-2-mikroglobulin (sérum)

Bilirubin celkový (sérum)                                        

Bilirubin konjugovaný (sérum)

C-reaktivní protein (sérum)                                     

C-reaktivní protein senzitivní (sérum)

Cystatin C  (sérum)

Draselný iont (moč)                                               

Draselný iont (sérum)

Fosfatáza alkalická (sérum)                                   

Fosfatáza alkalická-jaterní izoenzym (sérum)

Fosfatáza alkalická-kostní izoenzym (sérum)           

Fosfor anorganický (moč)                                     

Fosfor anorganický (sérum)

Glukóza (moč)                                                      

Glukóza (mozkomišní mok)

Glukóza (sérum, plazma)                                       

Glykovaný hemoglobin (krev)

GGT (sérum)                                                         

Haptoglobin (sérum)                                              

Homocystein (sérum)                                            

Hořečnatý iont (moč)

Hořečnatý iont (sérum)

Hydroxybutyrát (sérum)                                         

Chloridy iont (moč)                                                

Chloridy iont (sérum)

Cholesterol celkový (sérum)                                   

Cholesterol HDL (sérum)

Cholesterol LDL (sérum)                                        

Cholinesteráza (sérum)

Jód (moč)                                                             

Kreatinin (moč)                                                      

Kreatinin (sérum)

Kreatinkináza (sérum)                                            

Kreatinkináza - izoenzym MB (sérum)

Kyselina močová (moč)

Kyselina močová (sérum)

Laktátdehydrogenáza (sérum)

Lipáza (sérum)                                                      

Lipoproteiny (sérum)

NT-pro BNP (plazma)

Orosomukoid (sérum)                                            

Osmolalita (moč)

Osmolalita (sérum)                                                

Prealbumin (sérum)                                               

Protein (moč)

Protein (mozkomíšní mok)                                     

Protein (sérum)

Revmatoidní faktor (sérum)                                    

Sodný iont (moč)                                                  

Sodný iont (sérum)

Transferin (sérum)                                                 

Transferin - saturace (sérum)

Transferinové solubilní receptory (sérum)                

Urea (moč)                                                            

Urea (sérum)

Vápník (moč                                                         

Vápník (sérum)

Vápník ionizovaný - výpočet (sérum)                      

Zinek (sérum)                                                        

Železo (sérum)                                                      

Železo - vazebná kapacita (sérum)