Hemokoagulační vyšetření

Koagulace - APTT (krev)

Koagulace - D-dimery (krev)

Koagulace - fibrinogen (krev)

Koagulace - trombocyty (krev)

Koagulace - tromboplastinový test (krev)