Imunologická laboratorní vyšetření

 C1 inhibitor esterázy (sérum)

 C3 komplement (sérum)

 C4 komplement (sérum)

 Elektroforéza bílkovin (sérum)

 IgA (sérum)

 IgE (sérum)

 IgE specifické (sérum)

 IgG (sérum)

 IgM (sérum)

 Imunofixace proteinů - průkaz paraproteinu (sérum)

 Protilátky proti ASCA (sérum)

 Protilátky proti CCP (sérum)

 Protilátky proti kravskému mléku (sérum)

 Protilátky proti gliadinu (sérum)

 Protilátky proti parietálním buňkám (sérum)

 Protilátky proti thyreoglobulinu (sérum)

 Protilátky proti tkáň.transglutamináze IgA (sérum)

 Protilátky proti tkáň.transglutamináze IgG (sérum)

 Protilátky proti TSH receptorům (sérum)

 Protilátky proti vnitřnímu faktoru (sérum)

 Volné lehké řetězce kappa + lambda (sérum, moč)