Základní soubor laboratorních vyšetření v moči

 Amyláza (moč)

 Draselný iont (moč)

 Fosfor anorganický (moč)

 Glukóza (moč)

 Hořečnatý iont (moč)

 Chloridy iont (moč)

 Kreatinin (moč)

 Kyselina močová (moč)

 Protein (moč)

 Sodný iont (moč)

 Urea (moč)