Laboratorní vyšetření u poruch funkce štítné žlázy

 Jód (moč)

 Protilátky proti peroxidáze (sérum)

 Protilátky proti thyreoglobulinu (sérum)

 Protilátky proti TSH receptorům (sérum)

 T3 (sérum)

 T3 volný (sérum)

 T4 (sérum)

 T4 volný (sérum)

 TSH (sérum)

 Thyreoglobulin (sérum)