Laboratorní parametry metabolismu železa

 Hemochromatóza (prùkaz mutace C282Y a H63D metodou PCR a RFLP)

 Feritin (sérum)

 Folát (sérum)

 Transferin (sérum)

 Transferin - saturace (sérum)

 Transferinové solubilní receptory (sérum)

 Vitamin B12 (sérum)

 Železo (sérum)

 Železo - vazebná kapacita (sérum)

 

 Hematologie - erytrocyty (krev)

 Hematologie - hematokrit (krev)

 Hematologie - hemoglobin (krev)

 Hematologie - MCV (krev)

 Hematologie - MCH (krev)

 Hematologie - MCHC (krev)

 Hematologie - retikulocyty (krev)