Laboratorní parametry v diabetologii

 Albumin (moč)

 C-peptid (sérum)

 Glukóza (moč)

 Glukóza (sérum, plazma)

 Glykovaný hemoglobin (krev)

 Hydroxybutyrát (sérum)

 Kreatinin (sérum)

 Cholesterol celkový (sérum)

 Cholesterol HDL (sérum)

 Cholesterol LDL (sérum)

 Triglyceridy (sérum)