Laboratorní vyšetření prováděná v séru

 Albumin

 Alfa-1-fetoprotein

 ALT

 Amyláza

 Antitrypsin - A1AT

 Apolipoprotein AI

 Apolipoprotein B

 ASLO

 AST

 

 Bilirubin celkový

 Bilirubin konjugovaný

 Borrelia burgdorferi - IgG (ELISA)

 Borrelia burgdorferi - IgM (ELISA)

 Borrelia burgdorferi - IgG (WB)

 Borrelia burgdorferi - IgM (WB)

 

 C-peptid

 C-reaktivní protein

 C-reaktivní protein senzitivní

 C1 inhibitor esterázy

 C3 komplement

 C4 komplement

 CA 125 

 CA 15-3 

 CA 19-9 

 CA 72-4 

 CEA

 Ceruloplasmin

 CYFRA 21-1

 Cystatin C

 Cytomegalovirus (WB)

 

 DHEAS

 Digoxin

 Draselný iont

 

 EBV (WB)

 Elektroforéza bílkovin

 Estradiol

 

 Feritin

 Folát

 Fosfatáza alkalická

 Fosfatáza alkalická-jaterní izoenzym

 Fosfatáza alkalická-kostní izoenzym

 Fosfor anorganický

 FSH

 

 Glukóza

 GGT

 

 Haptoglobin

 HCG

 Hemokultura

 Hepatitis A - panel

 Hepatitis B - panel

 Hepatitis C - panel

 Homocystein

 Hořečnatý iont

 Hydroxybutyrát (sérum)

 

 Chloridy iont

 Cholesterol celkový

 Cholesterol HDL

 Cholesterol LDL

 Cholinesteráza

 

 IgA

 IgE

 IgE specifické

 IgG

 IgM

 Imunofixace proteinů - průkaz paraproteinu

 

 Karbamazepin

 Kortizol

 Kreatinin

 Kreatinkináza

 Kreatinkináza - izoenzym MB

 Kyselina močová

 

 Laktátdehydrogenáza

 LH

 Lipáza

 Lipoproteiny

 

 Myoglobin

 

 Orosomukoid

 Osmolalita

 

 Phenytoin

 Prealbumin

 Primidon

 Progesteron

 Prolaktin

 Protein

 Protilátky proti Adenovirům

 Protilátky proti ASCA

 Protilátky proti CCP

 Protilátky proti cytomegaloviru

 Protilátky proti F.tularensis

 Protilátky proti gliadinu

 Protilátky proti HIV 1+2

 Protilátky proti HSV 1+2 (ELISA)

 Protilátky proti HSV 1+2 (WB)

 Protilátky proti Chlamydia trachomatis

 Protilátky proti Chlamydia pneumonie

 Protilátky proti Influenza viru

 Protilátky proti klíšťové encefalitidě

 Protilátky proti kravskému mléku

Protilátky proti parietálním buňkám

 Protilátky proti Paranfluenza viru

 Protilátky proti peroxidáze

 Protilátky proti RS virům

 Protilátky proti rubeole

 Protilátky proti Tetanus toxoid IgG

 Protilátky proti thyreoglobulinu

 Protilátky proti tkáň.transglutamináze IgA

 Protilátky proti tkáň.transglutamináze IgG

 Protilátky proti toxoplasmóze

 Protilátky proti Treponema pallidum

 Protilátky proti TSH receptorům

 Protilátky proti vnitřnímu faktoru

 PSA  volný

 PSA

 

 Revmatoidní faktor

 

 Sodný iont

 

 T3

 T3 volný

 T4

 T4 volný

 Teofylin

 Testosteron

 Thyreoglobulin

 TPS

 Transferin

 Transferin - saturace

 Transferinové solubilní receptory

 Triglyceridy

 Troponin I

 TSH

 

 Urea

 

 Valproát

 Vápník

 Vápník ionizovaný - výpočet

 Vitamin B12

 Vitamin D (sérum)

 Volné lehké řetězce kappa+lambda

 

 Zinek

 

 Železo

 Železo - vazebná kapacita