Laboratorní vyšetření prováděná v moči

 Albumin

 Amyláza

 Barbituráty

 Benzodiazepiny

 Draselný iont

 Ecstasy - MDMA

 Fosfor anorganický

 Hořečnatý iont

 Chlamydia trachomatis (PCR)

 Chlamydia trachomatis (průkaz antigenu)

 Chloridy iont

 Jód (jodurie)

 Kortizol volný

 Kreatinin

 Kyselina močová

 Legionella pneumophila (průkaz antigenu - moč)

 Metamfetaminy

 Mikrobiologická vyšetření infekcí urogenitální ústrojí

 Mykoplazma/ureoplazma (průkaz antigenu)

 Mycoplasma, Ureaplasma (PCR)

 Neisseria gonorrhoeae (PCR)

 Opiáty

 Osmolalita

 Protein

 Sodný iont

 Streptococcus pneumonie (průkaz antigenu)

 Tricyklická antidepresiva

 Urea

 Vápník

 Volné lehké řetězce kappa + lambda