Laboratorní vyšetření prováděná v plné krvi (citrát)

 Koagulace - APTT

 Koagulace - D-dimery

 Koagulace - fibrinogen

 Koagulace - tromboplastinový test

 Sedimentace krve