Metody prováděné v režimu STATIM a TAT

Časová dostupnost výsledku (TAT) je čas od přijetí biologického materiálu do jeho vydání.

METODA

Dostupnost (TAT)

do 1 hodiny

do 2 hodin

 Albumin (sérum)

X

 

 ALT (sérum)

X

 

 Amphetaminy (moč)

X

 

 Amyláza (sérum)

X

 

 AST (sérum)

X

 

 Barbituráty (moč)

X

 

 Benzodiazepiny (moč)

X

 

 Bilirubin celkový (sérum)

X

 

 C-reaktivní protein (sérum)

X

 

 Digoxin (sérum)

X

 

 Draselný iont (sérum)

X

 

 Ecstasy - MDMA (moč)

X

 

 Fosfatáza alkalická (sérum)

X

 

 Fosfor anorganický (sérum)

X

 

 Glukóza (sérum, plazma)

X

 

 GGT (sérum)

X

 

 HCG (sérum)

X

 

 Hematologie – krevní obraz (krev)

 

X

 Chloridy iont (sérum)

X

 

 Kanabinoidy (moč)

X

 

 Koagulace - APTT (krev)

 

X

 Koagulace - D-dimery (krev)

 

X

 Koagulace - tromboplastinový test (krev)

 

X

 Kreatinin (sérum)

X

 

 Kreatinkináza (sérum)

X

 

 Kyselina močová (sérum)

X

 

 Metamfetaminy (moč)

X

 

 Opiáty (moč)

X

 

 Protein (sérum)

X

 

 Sodný iont (sérum)

X

 

 Streptococcus pneumonie (průkaz antigenu – moč) CSF)

X

 

 T3 volný (sérum)

X

 

 T4 volný (sérum)

X

 

 Tricyklická antidepresiva (moč)

X

 

 Troponin I (sérum)

X

 

 TSH (sérum)

X

 

 Urea (sérum)

X