Metody prováděné v režimu STATIM  a TAT

Časová dostupnost výsledku (TAT) je čas od přijetí biologického materiálu do jeho vydání.

METODA

Dostupnost (TAT)

do 1 hodiny

do 2 hodin

 Albumin (sérum)

 

X

 ALT (sérum)

 

X

 Amphetaminy (moč)

X

 

 Amyláza (sérum)

 

X

 AST (sérum)

 

X

 Barbituráty (moč)

X

 

 Benzodiazepiny (moč)

X

 

 Bilirubin celkový (sérum)

 

X

 C-reaktivní protein (sérum)

 

X

 Digoxin (sérum)

 

X

 Draselný iont (sérum)

 

X

 Ecstasy - MDMA (moč)

X

 

 Fosfatáza alkalická (sérum)

 

X

 Fosfor anorganický (sérum)

 

X

 Glukóza (sérum, plazma)

 

X

 GGT (sérum)

 

X

 HCG (sérum)

 

X

 Hematologie – krevní obraz (krev)

 

X

 Chloridy iont (sérum)

 

X

 Kanabinoidy (moč)

X

 

 Koagulace - APTT (krev)

 

X

 Koagulace - D-dimery (krev)

 

X

 Koagulace - tromboplastinový test (krev)

 

X

 Kreatinin (sérum)

 

X

 Kreatinkináza (sérum)

 

X

 Kyselina močová (sérum)

 

X

 Metamfetaminy (moč)

X

 

 Myoglobin (sérum)

 

 

X

 NT-pro BNP (sérum, plazma)

 

 

X

 Opiáty (moč)

X

 

 Protein (sérum)

 

X

 Sodný iont (sérum)

 

X

 Streptococcus pneumonie (průkaz antigenu – moč) CSF)

 

X

 T3 volný (sérum)

 

X

 T4 volný (sérum)

 

X

 Teofylin (sérum)

 

 

X

 Tricyklická antidepresiva (moč)

X

 

 Troponin I (sérum)

 

X

 TSH (sérum)

 

X

 Urea (sérum)

 

X