Laboratorní vyšetření prováděná v plazmě (heparinát lithný/amonný)

 NT-pro BNP