Plný název analytu

:

CHLAMYDIA TRACHOMATIS (sekret, moč)

Název metody pro nálezy

:

Ch.trachomatis (PCR)

Synonymum názvu analytu

:

Chlamydia trachomatis

Analytický princip stanovení

:

Simultánní detekci genomové a plasmidové DNA Chlamydia trachomatis metodou polymerázové řetězové reakce (PCR) a měření nárůstu koncentrace amplifikačního produktu v průběhu PCR pomocí fluorescenčně značené sondy (real-time PCR).

Detekce je cílená na multikopiovou sekvenci kryptického plasmidu umožňující vysokou sensitivitu vyšetření a zároveň na sekvenci genu kódujícího bakteriální 16S RNA jedinečnou pro Chlamydia trachomatis umožňující vysokou specificitu reakce.

 

Jednotky

:

Kvalitativní průkaz (přítomna x nepřítomna)

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Buněčný stěr

Moč      

·       odebírá se

:

Ženy – buněčný stěr z cervikálního kanálu do speciální odběrové soupravy nebo  první ranní  moč

Muži – buněčný stěr z uretry nebo  první ranní  moč

·       druh odběru a odebírané množství

:

Stěry a výtěry. Pro průkaz chlamydií při infekcích urogenitálního traktu a dýchacích cest je třeba provést výtěry tak, aby bylo odebráno co nejvíce buněčného materiálu (epitelií). Při infekci ženského urogenitálního traktu je často vhodné k vyšetření odeslat výtěr cervixu spolu s výtěrem uretry. Odběr uretrálních vzorků se provádí šroubovitým vsunutím tamponu do hloubky 3-4 cm; pacient by neměl před odběrem 2 h močit.

Pro diagnostiku očních infekcí se odebírá tekutina (nebo výtěr) ze spojivkového vaku nebo stěr z rohovky.

Moč. Pro vyšetření z moče se odebírá 10 ml první porce moče do sterilní nádobky bez transportního média.

·       manipulace s materiálem

:

Vzorky doručit co nejdříve do laboratoře. Do té doby lze je skladovat v lednici při 2-80C maximálně 3 dny, pak při -200C

·       poznámka

:

Speciální odběrovou soupravu s  transpotrním médiem dodá na vyžádání laboratoř.

Hodnocení testu

:

DNA Ch.trachomatis přítomna x nepřítomna.

Test prokazuje viabilní i neviabilní baktérie, proto pozitivní nález nemusí vždy znamenat přítomnost viabilního patogenu a floridní infekce, protože prokázaná DNA může pocházet z již rozpadlých mikrobiálních agens vlivem předchozí ATB terapie nebo z období perzistující chronické infekce.

 

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní (do 2 týdnů)

Kód v Sazebníku výkonů

:

82041 (1079 bodů)

Cena pro samoplátce

:

1162,- Kč

 

Informace o patogenu

§         Chlamydia trachomatis je obligátní intracelulární patogen, schopný infikovat mukózní povrchy urogenitálního traktu, rekta, nasopharygu nebo očních spojivek. Infekce jsou příčinou celé řady onemocnění - negonokoková uretritida, cervicitida, lymfogranuloma venereum, konjuktivitida, prostatitida a trachom.

§         Tento patogen je jedním z nejčastějších původců sexuálně přenosných chorob (STD).

§         Nebezpečí této bakterie spočívá především v jejím šíření, protože urogenitální infekce probíhá u mladých lidí často bezpříznakově a teprve pozdní následky, jako je sterilita apod. přivedou postiženého k vyšetření. Trvalé následky infekce Chlamydií trachomatis však často již bývají nevratné. Proto CDC doporučuje každoroční test na Chlamydii trachomatis všem sexuálně aktivním ženám ve věku do 25-ti let, starším ženám s rizikovým faktorem (které mají nového sexuálního partnera, nebo více sexuálních partnerů) a všem těhotným ženám.

§         Stejně jako herpetické viry, tak i baktérie chlamydií přežívají v člověku (i po přeléčení akutního stavu) v latentní podobě. Znamená to, že téměř vždy dochází k chronickému stádiu a k opakování projevů nemoci. Navíc nelze vyloučit komplikace.

§         Mezi nejčastější příčiny infekce patří serotypy D až K, způsobující záněty v urogenitální oblasti. Tyto infekce představují i ve vyspělých zemích až 50 % všech urogenitálních nákaz. U mužů působí nejčastěji tzv. nekapavčité nebo postkapavčité uretritidy. U žen infekce postihují většinou děložní čípek a jsou také spojovány s ženskou sterilitou a s karcinomem děložního hrdla. Infekce však může probíhat i bezpříznakově, tak uniká diagnóze a snáze se přenáší.

§         Správná diagnostika je základním předpokladem účinné terapie, spočívající především v podávání antibiotik ze skupiny makrolidů nebo tetracyklinů a chinolonů. Diagnostika chlamydiových infekcí je obtížná, především pro nízkou citlivost klasických metod kultivace nebo detekce antigenu. Sérologická diagnostika je málo informativní.

§         Metodou volby v diagnostice chlamydií se proto stávají techniky detekující DNA tohoto patogena. V poslední době se v diagnostice urogenitálních i očních chlamydiových infekcí stále výrazněji uplatňuje vysoce citlivá a specifická metoda PCR, která je obecně až o 20-30% citlivější než všechny dosud používané diagnostické metody. Metoda je také velmi vhodná pro zjištění chlamydiové kontaminace spermatu, odebraného pro účely umělého oplodnění.

 

Postup odběru vzorků (CAVE pro správný výsledek testu je správné odebrání vzorku klíčové !!!)

1.       Stěr z endocervixu

§          Prvním tamponem se odstraní hlen z povrchu děložního čípku – tampon se po použití vyhodí.

§          Druhý tampon se zavede do endocervixu a otáčí se s ním asi 10-30 sekund.

§          Tampon se vyjme aniž by došlo k jeho kontaktu s povrchem pochvy.

§          Okamžitě se vloží zpět do zkumavky s transportním médiem, po odlomení přečnívající části se uzavře uzávěr a optimálně týž den transportuje do laboratoře.

§          Pokud není vzorek testován v den odběru, lze jej uchovávat v lednici po dobu 3 dnů.

2.       Vyšetření moče

§          Pacient by neměl močit alespoň 1 hodinu před odběrem.

§          Do sterilní nádobky se odebere 10 ml z prvního proudu moče.

§          Pokud není vzorek moči vyšetřen do 6 hodin, lze jej uchovávat v lednici po dobu 3 dnů.

 

Inkubační doba - 1-3 týdny

 

Indikační oblast a klinická symptomatologie

1.       Ženy (doporučení panelu expertů CDC) - Je-li infekce prokázána, měl by být vyšetřen a léčen také sexuální partner (případně partneři) pacientky.

§          ženy dvacetileté nebo mladší,

§          ženy 21 až 35 let, které buď měly nového sexuálního partnera v posledních 2 měsících,

§          nebo měly 2 nebo více sexuálních partnerů v posledních dvou měsících,

§          nebo měly partnera, o kterém věděly, že má jiné sexuální partnery,

§          ženy, které se nedávno nakazily nějakou STD,

§          ženy, které mají příznaky odpovídající chlamydiové infekci.

U žen  bývají symptomy chlamydiové cervicitidy nespecifické či málo vyjádřené, purulentní průběh akutního zánětu bývá méně častý. Chlamydiová infekce většinou postihuje endocervix a uretru současně, infekce se může šířit ascendentně s hrozbou endometritidy, salpingitidy. U žen ve fertilním věku je nejčastější příčinou neplodnosti. Cervikální chlamydiová infekce je považována za jeden  z rizikových faktorů pro vznik karcinomu děložního hrdla ze skvamózních buněk. Primoinfekce probíhají ve věkové skupině 15-30 let.

2.       Muži s příznaky uretritidy, prostatitidy, epididymitidy, proktitidy, perihepatitidy, konjunktivitidy nebo artritidy. U mužů vyvolává Ch.trachomatis nespecifický zánět uretry nazývaný též negonokoková uretritida. Většina infekcí probíhá asymptomaticky, primoinfekce  jsou časté ve věkové skupině 15-25 let. Do klinického obrazu symptomatických případů patří uretrální výtok hlenového až hlenohnisavého  charakteru.

3.       Poruchy fertilizace

4.       Konjunktivitidy

§          Konjunktivitida chlamydiového původu u novorozenců probíhá jako akutní mukopurulentní zánět. Novorozenci se infikují od matky při průchodu porodními cestami, inkubační doba je 5-14 dnů.

§          V dospělosti může Chlamydia trachomatis  způsobovat akutní folikulární konjunktivitidu.

 

Literatura

1. Havlík J.: Infekční nemoci, Galén, Praha, 2002

2. Internetová informace Národní referenční laboratoře pro chlamydie SZÚ na www.szu.cz

3. Firemní literatura fy. GeneProof (www.geneproof.cz)