Trombofilní stavy

 Faktor II (protrombin) - G20210A (PCR)

 Faktor V Leiden - R506Q  (PCR)

 MTHFR - C677T  a A1298C (PCR) – vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění

 PAI-1 - 4G/5G (PCR) – vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění