Plný název analytu

:

PRŮKAZ antigenu Legionella pneumophila sérotyp 1 (moč)

Název metody pro nálezy

:

U-Legionella pneumophila-průkaz antigenu

Číslo metody na žádance

:

2048 + specifikace patogenu do poznámky

Synonymum názvu analytu

:

Antigen Legionella v moči

Analytický princip stanovení

:

Kvalitativní průkaz antigenu rychlou imunochromatografickou metodou v tělních tekutinách

Jednotky

:

Kvalitativní stanovení – antigen (ne)přítomen

Odběrová souprava

:

Standardní sterilní sběrné nádobky pro moč cca 8 ml při podezření na legionelovou pneumonii

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Moč (8 -10 ml)

Manipulace s materiálem

:

Po odběru (moč) je vhodné materiál dodat co nejrychleji do laboratoře, jinak je možné jej uchovávat 24 hodin při pokojové teplotě, v případě delší časové prodlevy uchovávejte v lednici při 2-8 °C.

Dostupnost vyšetření

:

Rutinní do 30 minut

Hodnocení testu

:

§        Moč obsahuje antigen L. pneumophila sérotyp 1 = pozitivní

§        Moč neobsahuje antigen L. pneumophila sérotyp 1 = negativní

Poznámka

:

§        Pozitivní výsledek naznačuje současné nebo proběhlé onemocnění.

§        Negativní výsledek v moči nevylučuje počátek onemocnění, kdy není antigen v moči ještě prezentován nebo hladina nepřestoupila prahové hodnoty testu.

Kód v Sazebníku výkonů

:

82117 (469 bodů)

 

Indikace testu - podezření na legionářskou nemoc. Test detekuje rozpustný antigen vylučovaný v moči pacientů s legionářskou nemocí. Antigen může být detekován již po 3 dnech po prvních příznacích.

 

Charakteristika Legionella pneumophila sérotyp 1

Je hlavním původcem zánětu plic. Infekce nejsou vždy symptomatické, pokud však jsou, mohou nabývat různých forem. Probíhají buď jako těžké pneumonie, zvané legionářská nemoc, nebo jako chřipce podobné onemocnění, nazývané pontická horečka.

 

Klinický obraz

§          Pontickou horečku provázejí kromě vysoké teploty bolesti svalů, zimnice a nevolnost. Onemocnění trvá krátce, 2-5 dní, a pak nastává spontánní zdrava. Plíce při této formě nejsou postiženy.

§          Legionářská nemoc je těžší onemocnění – doprovází ho horečka, suchý, neproduktivní kašel, úporná bolest na hrudi a hlavy, stav zmatenosti, základním projevem je však pneumonie. Úmrtnost činí 15 – 20%.

 

Přenos infekce

Legionelly vstupují do organismu převážně inhalační cestou infikovaným aerosolem, mezilidský přenos možný není. V přírodním prostředí se vyskytují velmi často, vždy ve vodách, ať už přírodních, odpadních, v chladící vodě klimatizačních zařízení nebo v rozvodech teplé vody vodovodní..

 

Terapie

§         Pontická horečka odezní bez terapie.

§         U legionářské nemoci azithromycin a levofloxacin, v lehčích případech erythromycin nebo tetracyklin. Beta laktamová antibiotika účinná nejsou.

 

Omezení

§         Diagnóza legionářské nemoci nemůže být založena jen na klinických příznacích a rtg nálezu.

§         Neexistuje uspokojující test pro diagnostiku Legionářské nemoci.

§         Kultivace, detekce antigenu v moči a klinické nálezy mohou přispět k přesné diagnóze.

 

Literatura

1.       Havlík J. a kol.: Infekční nemoci, Galén, Praha, 2002

2.       Votava M.: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun 2003

3.       Firemní literatura