Plný název analytu

:

 

Stanovení vybraných antigenů Cl. difficile

A TOXINŮ (průkaz ve stolici)

Název metody pro nálezy

:

F-Průkaz antigenů (stolice)

Synonymum názvu analytu

:

CoproStrip Clostridium difficile

Analytický princip stanovení

:

Kombinovaný kvalitativní imunochromatografický test (fa.SavyonDiagnostic) detekující přítomnost glutamátdehydrogenázy (GDH), toxinu A a toxinu B  ve vzorcích lidské stolice na principu jejich vazby na specifické monoklonální protilátky.

Jednotky

:

Kvalitativní průkaz (přítomen – nepřítomen)

Vyšetřovaný biologický materiál

:

Stolice

§          Odebírané množství

:

Vzorek tekuté stolice cca 1-2 ml, u formované stolice  1-2 g

§          Manipulace s materiálem

:

§        Testovány mohou být čerstvé nebo zmrazené vzorky stolice.

§        Vzorky mohou být uchovávány při teplotě 2 až 8 °C po dobu nejdéle 24 h

§        Pro delší skladování nutno vzorek zamrazit při teplotě -20 °C .

§        Vzorky by neměly být opakovaně zmrazovány a rozmrazovány.

Poznámka

:

Odběrovou soupravu vydá laboratoř na vyžádání, jedná se o kontejner pro parazitologické vyšetření se šroubovacím uzávěrem.

Dostupnost vyšetření po doručení vzorku do laboratoře

:

1 H

2 H

4 H

1 D

2-3 D

1 T

2-3 T

Interpretace testu

:

Viz. tabulka v textu

Kód v Sazebníku výkonů

:

82117

 

Indikace testu

§          Průjmová onemocnění související s antibiotickou léčbou nebo pseudomembranózní kolitidou.

 

Charakteristika infekčního agens

§          Etiologickým agens je anaerobní bakterie Clostridium difficile.

§          Hlavním rizikem pro rozvoj infekce je antibiotická léčba. Pokud je střevní mikroflora antibiotickou léčbou narušena, může se rozvinout střevní infekce.

§          Virulentními faktory jsou toxin A a toxin B, ne všechny kmeny Cl.difficile musí produkovat alespoň jeden typ toxinu. Ke vzniku klasické psedomembranózní kolitidy dochází součinností obou toxinů.

§          Vysoce specifickým markerem je enzym glutamát dehydrogenáza (GDH), jehož průkaz souvisí s přítomností kmene Cl.difficile vždy, pozitivita toxinu jednoho typu event. obou typů současně prokazuje infekci Cl.difficile.

 

Epidemiologie

§         Laboratorní průkaz toxigenního kmene Cl.difficile je klíčový pro adekvátní léčbu.

§         Indikací pro vyšetření u hospitalizovaného pacienta jsou tři a více průjmovitých stolic denně.

§         Toto onemocnění vzniká jako nozokomiální infekce v souvislosti s podáním antibiotik, především klindamycinu, širokospektrých aminopenicilínů (amoxicilin + kyselina klavulanová) a cefalosporinů (cefoxitin).

 

Laboratorní diagnostika infekce

§         Souprava CoproStrip Cl.difficile je rychlý imunochromatografický test simultánně detekující glutamát dehydrogenázu (GDH), toxin A a toxin B ze vzorku lidské stolice.

§         Pro odběr vzorků se použije 1 – 2 g (1 – 2 ml) stolice odebrané do čisté a suché nádobky bez jakýchkoliv transportních medií nebo roztoků.

§         Vzorek se skladuje v lednici při 2 – 8°C, nejdéle 72 hodin. Pro delší skladování se doporučuje vzorek zamrazit při teplotě -20°C

 

Interpretace testu            

 

GDH

Toxin A

Toxin B

Interpretace

POZ

POZ

POZ

Pozitivní nález

POZ

POZ

NEG

Pozitivní nález

POZ

NEG

POZ

Pozitivní nález

NEG

POZ

NEG

Pozitivní toxin A – dop. doplnit anaerobní kultivaci

NEG

NEG

POZ

Pozitivní toxin B – dop. doplnit anaerobní kultivaci

NEG

POZ

POZ

Pozitivní toxiny A+B – dop. doplnit anaerobní kultivaci

POZ

NEG

NEG

Netoxický typ Cl.difficile

NEG

NEG

NEG

Negativní nález

Kontrolní linie testu je negativní

Dop. nový odběr stolice a zopakování testu

 

Poznámka

§          Pozitivita testů po přeléčení clostridiové infekce antibiotiky není důvodem k další terapii, kolonizace může přetrvávat po klinicky účinné terapii. Rozhodující je klinický stav.

§          Sporné případy je doporučeno kombinovat s anaerobní kultivací Cl.difficile ze vzorku stolice, nikoliv z výtěru do transportního media.

 

Literatura

1.         Současné přístupy v laboratorní diagnostice střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile, str.  334 -337, Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie 9/2011

2.         Pracovní návod výrobce Savyon Diagnostics Ltd.

3.         Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální, str. 150 – 151, Neptun 2003