A-03 Úvod

 

Cílem Laboratorní příručky je podat ucelený přehled laboratorních vyšetření aktuálně prováděných nebo jinak zajišťovaných Laboratoří Klatovy, Nádražní (www.biolab-kt.cz ) společnosti NL - BioLAB spol. s r.o. ve spolupráci s ostatními laboratořemi skupiny i dalšími smluvními laboratorními subjekty.

 

KEY-SLaboratorní příručkaKEY-E je platná pro laboratoř umístěnou v Nádražní ulici č.p. 844, 339 01 Klatovy a všechny odběrové místnosti.

 

Laboratorní příručka popisuje především požadavky na preanalytické podmínky odběru, transportu a zpracování  biologického materiálu, způsoby komunikace mezi laboratoří a objednavateli jednotlivých laboratorních vyšetření a vydávání výsledků včetně seznamu aktuálně prováděných metodik.

 

Laboratorní příručka  je přehledně členěna do následujících bloků:

 

A.     Obsah a úvod

B.     Informace o laboratoři

C.     Manuál pro odběry primárních vzorků

D.     Preanalytické procesy v laboratoři

E.     Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

F.      Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu jednotlivých položek

G.    Pokyny a instrukce

H.    Přílohy

I.        Odkazy

 

 

 

.

 

.