LPB-01 Identifikace laboratoře a důležité údaje (stav k 1.6.2018)

Název organizace

NL - BioLAB spol. s r.o.

Identifikační údaje

IČ 49827081, DIČ CZ699004286

Typ organizace

Obchodní společnost provozující nestátní zdravotnická zařízení

Statutární zástupce organizace

MUDr. Kateřina Kotrčová

Sídlo

Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7

DS

2kbbte2

Číslo bankovního účtu

Reifeisenbank 5080126166/5500

Název laboratoře

Laboratoř Klatovy, Nádražní

Sídlo

Nádražní 844, 339 01 Klatovy 3

Identifikační údaje

IČZ 30 587 000

IČP 30 587 005 (801), 30 587 006 (802), 30 587 007 (818), 30 587 002 (odběrová místa)

Typ organizace

Nestátní zdravotnické zařízení – laboratorní komplement

Vedoucí laboratoře

MUDr. František Musil

Odborní garanti pro odbornost Klinické biochemie (801)

MUDr. František Musil, RNDr. Marcela Svobodová

Odborní pracovníci pro odbornost Klinické biochemie (801)

Mgr. Evžen Mazánek, Mgr. František Musil

Odborní pracovníci pro odbornost Lékařské mikrobiologie (802)

Mgr. Hana Husníková

Odborní garanti pro odbornost Lékařské mikrobiologie (802)

MUDr. Helena Jelínková, RNDr. Miloš Červený

Odborní garanti pro odbornost Laboratorní hematologie (818)

MUDr. Jana Hadincová, RNDr. Eva Fedorová

Manažer kvality

RNDr. Marcela Svobodová

Vedoucí IT

Ing. Jan Brůha

Metrolog

Ing. Josef Svoboda

Akreditace

Reakreditace

ISO ČSN EN 15189:2007 (ČIA -1.6.2006-09)

ISO ČSN EN 15189:2007 (ČIA - 20.5.2009-14)

ISO ČSN EN 15189:2013 (ČIA - 12.5.2014-19)

Povolení činnosti diagnostické laboratoře dle zákona č. 296/2008 Sb. k provádění laboratorních vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárce.

Vydal 14.12.2018 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rozsahu:

a)    HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24

b)   HBV metodou stanovení povrchového antigenu (HBsAg) a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV (anti-HBc)

c)    HCV metodou stanovení protilátek

d)   Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením

e)    Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin

Provozovny

§  Laboratoře - Nádražní 844, 339 01 Klatovy 3, ČR

§  Odběrové místnosti - Nádražní 844, Klatovy

                                      - U Nemocnice 306, Domažlice                                  

Spádová oblast

§  Klatovy a okolí, Sušice, Horažďovice, Kdyně, Domažlice

§  Č. Budějovice, Příbram, Praha, Plzeň a další

Hlavní činnost laboratoře

§   Provádění laboratorních biochemických, hematologických, mikrobiologických, imunochemických, sérologických a molekulárně biologických vyšetření v biologickém materiálu pro státní i nestátní zdravotnická zařízení, instituce, právnické osoby, občany a jiné subjekty.

§   Nedílnou součástí je poskytování odborných konzultací v oboru klinická biochemie, hematologie a mikrobiologie.

§   Úhrada provedených výkonů se řídí pro pojištěnce zdravotních pojišťoven a občanů EU platným " Seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ", pro samoplátce (fyzické i právnické osoby, občany) a cizí státní příslušníky bez pojištění v ČR podle smluvních cen vydaných společností NL - BioLAB.