B-6 Spektrum nabízených služeb

 

Laboratoř Klatovy, Nádražní,  společnosti NL - BioLAB s r.o. nabízí:

1.       Laboratorní diagnostická vyšetření v oblasti (přehled všech metodik viz  Přehled metodik):

§  Klinická biochemie            

§  Hematologie                        

§  Imunochemie                      

§  Imunologie          

§  Infekční serologie               

§  Lékových hladin

§  Toxikologie                          

§  Mikrobiologie                      

§  Molekulární biologie

Provádění laboratorních vyšetřování vzorků biologických materiálů odebraných dárcům pro posouzení zdravotní způsobilosti a výběr dárce dle zákona č. 296/2008 Sb. - povolení činnosti diagnostické laboratoře vydal 14.12.2018 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rozsahu:

a)     HIV typu 1 a 2 metodou stanovení protilátek a antigenu p24

b)    HBV metodou stanovení povrchového antigenu (HBsAg) a protilátky proti nukleokapsidovému antigenu HBV (anti-HBc)

c)     HCV metodou stanovení protilátek

d)    Syfilis specifickým a nespecifickým vyšetřením

e)     Chlamydia trachomatis metodou amplifikace nukleových kyselin

 

2.       Call centrum – informace o laboratorních výsledcích (800 44 22 11)

 

3.       Konzultační služby v oblasti laboratorní diagnostiky (376 322 081) – viz Konzultační činnost laboratoře.

 

4.       Provedení laboratorních vyšetření pro samoplátce včetně odběru krve (občané bez písemné 

indikace lékaře) dle platného ceníku https://www.nextlab.cz/cenik

 

5.       Vyšetření pro veterinární účely dle platného ceníku https://www.nextlab.cz/cenik

 

6.       Související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním poskytované bezplatně:

§  Odběry biologického materiálu v odběrové místnosti laboratoře (Klatovy, Domažlice)

§  Transport vzorků svozovou službou

§  Poskytování žádanek

§  Poskytování spotřebního materiálu pro odběr krevních (otevřený i uzavřený - vakuový) i močových vzorků

§  Poskytování spotřebního materiálu pro mikrobiologická vyšetření

 

7.       Přenos laboratorních výsledků elektronickou formou pomocí internetu s přímou inkorporací do ambulantních informačních systémů (Medicus, PC doktor, Praktik, Akord, Amicus a další s datovým standardem MZ ČR).

 

8.       Komplexní zabezpečený elektronický přístup k laboratorním výsledkům pacientů konkrétního lékaře (přístupové jméno + heslo) prostřednictvím Call centrum na adrese (https://www.nextlabdata.cz) s možností jejich prohlížení a tisku již po jejich odsouhlasení lékařem v laboratoři.

 

 

.