B-07 Popis nabízených služeb – statimová vyšetření

 

Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická, imunochemická, hematologická a koagulační vyšetření je dostupná v akutním (statimovém režimu) i v době rutinního provozu - výsledek je optimálně dostupný do 2 hodin od přijetí biologického materiálu do laboratoře.

 

U klasické mikrobiologie (kromě imunochromatografických) metodik je TAT závislý na kultivačním procesu, tj. první výsledky obvykle po 24, resp. 48, hodinách.

 

Přehled akutních (statimových) vyšetření a jejich TAT (čas od přijetí biologického materiálu do vydání výsledku): viz LPC podle režimu - STATIM + TAT

 

Způsob ordinování statimových požadavků: viz LPC-03 Požadavky na urgentní vyšetření

§  Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá pondělí až pátek - Nádražní ulice 7:00 až 18:00.

§  Akutní vyšetření mají přednost při vyšetřování ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné.

§  Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM a kontaktní telefon, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem.

§  Kromě uvedených akutně prováděných statimových vyšetření lze po dohodě provést také další vyšetření, která se ve statimovém režimu neprovádějí a jejichž stanovení v danou chvíli zásadně ovlivní péči o daného pacienta.

 

Hlášení statimových výsledků

LPC-03 Požadavky na statimová vyšetření

LPE-01 Hlášení kritických výsledků

 

Poznámka

Včasnější provedení vyšetření neuvedených v přehledu lze na základě indikace konzultovat s vysokoškolským pracovníkem laboratoře.

 

.