B-7 Popis nabízených služeb - vyšetření pro veterinární účely

 

1.      Laboratoř BioLab je plátcem DPH.

 

2.      Při objednávání vyšetření veterinárním lékařem v je možno použít laboratorní žádanku nebo výměnný list či jiný dokument specifikující vyšetřované zvíře.

 

3.     Výsledky jsou předávány na tištěných výsledkových listech nebo elektronicky.

 

4.     K mikrobiologickým nálezům je pro možnou variabilitu vyšetřovacího algoritmu přidán cenový rozpočet.

 

5.     Výsledky všech vyšetření jsou trvale archivovány v laboratorním informačním systému.

 

6.     Fakturaci laboratoř  provádí dle dohody měsíčně či kvartálně a to formou sumární faktury za provedená vyšetření spolu s přehledem a počtem všech provedených vyšetření.

 

7.     Spolupracujícím subjektům laboratoř poskytuje spotřební odběrový materiál.

 

 

Smluvní ceny vybraných laboratorních vyšetření pro veterinární účely (platné od 1. 1. 2018)

 

Viz  Ceník laboratorních vyšetření 2018 (veterinární)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.