B-8 Řízení financí a strategické plánování

 

1.       Financování provozu laboratorního zařízení

 

2.       Strategické plánování

       Každoročně uskutečňováno formou plánu kvalitativních a kvantitativních ukazatelů s následným vyhodnocením po uplynutí daného období přezkoumáním systému managementu.

 

 

 

 

 

.