C-01 Manuál pro odběry primárních vzorků - základní informace

 

Základní informace 

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz.   Přehled metodik

 

Další dokumenty kapitoly laboratorní příručky typu C:

 LPC-02 Požadavkové listy (žádanky)

 LPC-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LPC-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LPC-05 Používaný odběrový systém

 LPC-06 Příprava pacienta před vyšetřen

 LPC-07 Identifikace pacienta a vzorku

 LPC-08 Odběr vzorků biologického materiálu

 LPC-09 Množství vzorku biologického materiálu

 LPC-10 Manipulace se vzorky a jejich stabilit

 LPC-11 Základní informace k bezpečnosti

 LPC-12 Informace k dopravě vzorků

 LPC-13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.