C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření 

 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně na základě telefonického doobjednání lékařem nebo zasláním nové žádanky s poznámkou např. „doobjednaná vyšetření“, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

§  Dodatečně požadovaná rutinní a akutní vyšetření (STATIM - jsou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání s identifikací ZZ).

 

Postup:

§   U vzorků z téhož dne je vytištěn původní výsledkový list, na něj je u telefonické formy poznamenán datum a čas, jméno volajícího lékaře či sestry, požadovaná dodatečná vyšetření a podpis laboratorního pracovníka.

§   Tento dokument je s původním číslem vzorku naskenován do Selmy.

§   Podle archivace je nalezeno sérum a doplněna příslušná vyšetření.

§   U vzorků z předešlých dnů je použito nové číslo vzorku.

§   Současně je příslušné zdravotnické zařízení vyzváno k zaslání obratem nové žádanky na dodatečně požadovaná vyšetření.

§   Je-li zaslána nová žádanka je postup obdobný.

 

§  Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru ke zpracování.

 

Doporučená doba pro optimální zpracování některých druhů biologického materiálu

Pokud do uvedené doby dojde k separaci séra (plazmy) od krevních elementů (metody *), je interval prodloužen.

Krevní nátěr, diferenciální rozpočet

5 hodin*)

Protrombinový čas (PT, Quickův čas)

6 hodin

APTT (pacienti s terapií heparinem)

1 hodinu

APTT (pacienti bez terapie heparinem)

4 hodiny

D Dimery (plazma)

4 hodiny

Fibrinogen (plazma)

4 hodiny

Glukóza (sérum)

2 hodiny *)

Glukóza (plazma + stabilizátor NaF)

4 hodiny *)

Draslík (sérum)

3 hodiny *)

Močový sediment

2 hodiny

 

Po uplynutí doporučeného časového intervalu laboratoř vyšetření (viz. tabulka) provede, na výsledkový list je však v případě potřeby uvedena informace o překročení doporučené doby ke zpracování a možný vliv na validitu naměřených hodnot. Je doporučen případný odběr nového vzorku.

 

Poznámka ke zpracování vzorků na krevní obraz:

§   Doba stanovení je optimálně dle doporučení ČHS do 5 hodin od odběru při dodržení skladovací a transportní teploty 15-25 0C.

§   U vzorků zpracovaných do 24-hodinového maximálního limitu provedeme stanovení krevního obrazu i s případným diferenciálním počtem, pokud nejsou již rozpadlé krevní elementy. Indikující lékař je s tímto seznámen v rámci lékařské kontroly poznámkou na výsledkovém listu: „Od odběru vzorku do zpracování uplynula doba delší než 5 hodin, která je dle doporučení ČHS optimální pro správnou interpretaci parametrů krevního obrazu.“ 

§   Vzorky s intervalem delším než 24 hodin od odběru do příjmu do laboratoře budou odmítnuty. Výsledky budou nahrazeny textem „Viz. poznámka“. Současně na výsledkovém listu bude v rámci lékařské kontroly přidána poznámka: Vzorek odmítnut - od odběru do zpracování by uplynula doba delší než 24 hodin, pozdní zpracování nezajišťuje správnou interpretaci parametrů krevního obrazu.“ 

§   Vzorky s fibrinovými vlákny nebo evidentně sražené nejsou zpracovány.

 

Analyty v této tabulce neuvedené lze doobjednat do 5 dnů od odběru (tj. po dobu, kdy laboratoř skladuje vzorky pro dodatečné analýzy při - 20 °C).

 

Zdroje:

1.     Doporučení České hematologické společnosti (www.hematology.cz)

2.     Doporučení České společnosti klinické biochemie (www.cskb.cz)

 

 

.