C-06 Příprava pacienta před odběrem biologického materiálu

 LPC-08-1 Odběr žilní a kapilární krve

 LPC-08-2 Odběr vzorků moči

 LPC-08-3 Vyšetření stolice - okultní krvácení

 LPC-08-4 Zásady odběru vzorků na ABR

 

 Základní pokyny pro pacienty

 

 

Odběr nalačno

§         Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno.

§         Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla.

§         Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce.

§         Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Je vhodné, napije-li se pacient před odběrem 1/4 l čaje (vody).

§         Pokud nebude vyšetřována glykémie a pacient nemá diabetes, může si čaj i velmi slabě osladit.

Ranní moč

§         Střední proud moče po omytí zevního genitálu.

§         Zkumavku označit nálepkou se jménem a celým rodným číslem.

 

Sběr moče

§         Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče.

§         Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin.

§         Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

§         Po skončení sběru pacient přidá případná konzervační činidla,  změří objem moče (s přesností na 10 ml) a po promíchání celého obsahu odebere vzorek cca 10 ml, který dodá do laboratoře.

Test na okultní krvácení (TOKS)

 LPC-08-3 Vyšetření stolice - okultní krvácení