C-07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 

1.       Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou identifikační znaky pacienta z požadavkového listu do laboratorního informačního systému zadány pomocí skenovacího zařízení nebo ručně.

 

2.     Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí vyskytovat.

 

3.       Přijatému vzorku je přiřazeno laboratorní číslo, které je softwarem laboratorního informačního systému a tiskárnou čárových kódů zpracováno ve specifický nezaměnitelný čárový kód vytištěný na identifikačním štítku (obsahuje čárový kód a přiřazené laboratorní číslo).

 

4.       Tento kód je po kontrole údajů štítku z tiskárny a štítku zkumavky nalepen na všechny dodané zkumavky a žádanku. Tím je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek).

 

5.       Přiřazené laboratorní číslo je vytištěno na výsledkovém listu k výsledku.

 

6.       Pro alikvotované vzorky (rozdělené na části určené k samostatným analýzám) je po zadání požadavků tištěn příslušný počet čárových kódů k jednomu laboratornímu číslu, pro jednoho pacienta je připraven příslušný počet potřebných zkumavek. 

 

Popis žádanky a práce se žádankou viz   LPC-02 Požadavkové listy (žádanky).

 

 

.