C-13 Informace o zajišťovaném svozu biologického materiálu

Svoz biologického materiálu je zajišťován z ordinací praktických lékařů, specialistů a lůžkových zařízení takto:

 

1.     Klatovy a  okolí – Janovice, Nýrsko, Strážov, Chudenice, Švihov, Měčín, Plánice

2.     Železná Ruda

3.     Horažďovice a okolí - Nalžovské Hory, Pačejov

4.     Sušice a okolí - Kolinec, Strašín, Kašperské Hory, Hartmanice, Žichovice, Velhartice

5.     Domažlice, Kdyně

6.     Plzeň

7.     České Budějovice

8.     Praha

9.     Ostatní

 

Svoz materiálu z ambulancí

§   Svoz zajišťují sanitní a osobní vozy zdravotních dopravních služeb dle vypracovaných pravidelných tras (viz rozpis) a vlastní vozidlo laboratoře.

§   Materiál je po odebrání v ambulanci skladován dle preanalytických požadavků. Řidič jej vyzvedne v ambulanci se žádankami a vloží do příslušného termoboxu.

§   Po přivezení do laboratoře je materiál kontrolován a tříděn. Materiál pro laboratoř je předán k dalšímu zpracování.

§   Materiál dodaný do laboratoře do 19:00 hodin je zpracován v den odběru.

§   U materiálu určeného pro jiná smluvní či spolupracující laboratorní zařízení je zajištěna jeho doprava v co nejkratší době nebo je skladován do doby transportu v souladu s preanalytickými požadavky.

§   Výsledky vyšetření jsou distribuovány lékařům poštou nebo elektronicky týž den nebo prostřednictvím svozu následující svozový den.

§   Svozová služba zajišťuje i dodání spotřebního materiálu a požadavkových listů.

§   Všechny změny v ordinačních hodinách, případně další požadavky na svoz materiálu mohou lékaři nahlásit cestou svozové služby nebo na telefonním čísle Callcentra 800 44 22 11.

 

.