D-02 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků

 

Důvody nepřijetí a odmítnutí biologického materiálu a žádanek

1.       Žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu pacienta.

 

2.       Žádanka obsahující požadavek (požadavky) na vyšetření, která jiné spolupracující laboratoře komplementu neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření).

 

3.       Žádanka nebo odběrová nádobka výrazně znečištěná biologickým materiálem.

 

4.       Nádobka s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi.

 

5.       Nádobka s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný a nelze spolehlivě identifikaci doplnit ve spolupráci s indikujícím lékařem, který v tomto případě přebírá veškerou zodpovědnost za případné provedení.

Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu (viz. LPC-02 Požadavkové listy (žádanky), LPD-01 Příjem žádanek a vzorků

 

6.       Biologický materiál bez žádanky.

 

7.       Výjimkou je požadavek na statimová vyšetření, která jsou provedena s následnou snahou doplnit chybějící identifikační znaky žádanky.

 

.