D-03 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

 

Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu - rutinní požadavky

§         Při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí.

§         Žádanka s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu a s podpisem vedoucího pracovníka se archivuje 5 let.

§         Odesílající subjekt obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu.

 

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance - rutinní požadavky

§         Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance se materiál v laboratoři upraví pro skladování (centrifugace krve, odlití, případně stabilizace moče) a uskladní nejdéle 5 dnů s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné.

§         Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, je možné telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje.

§         Pokud není požadující subjekt telefonicky dosažitelný, laboratoř odešle výsledkový list obsahující informaci o požadovaných vyšetřeních s textem požadujícím dodání nové žádanky s úplnou identifikací pacienta.

§         Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se archivuje 5 let.

 

Postup při nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo na biologickém materiálu v laboratoři - akutní (statimové) požadavky

§         Při nedostatečné identifikaci na žádance, při nedostatečné identifikaci biologického materiálu nebo při rozporu identifikace na žádance a biologickém materiálu se požadované vyšetření provede a do LIS zadá pod identifikací uvedenou na biologickém materiálu (případně pod generovaným rodným číslem, případně s označením "Neznámý" a podobně).

§         Laboratoř informuje na výsledkovém listu odesílající subjekt, že akutně požadované vyšetření bylo provedeno při nedostatečné identifikaci nemocného.

§         Uchovává se originální zkumavka do druhého dne, alikvotovaný biologický materiál (sérum, plasma, moč)  po dobu 5 dnů.

§         Laborantka dále problém neřeší.

§         Laborantka nebo přijímací pracovnice předá požadavkový list (žádanka)  vedoucímu (VŠ) daného úseku laboratoře (s upřesněním problému), který osobně nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka řeší problém nejbližší pracovní den.