D-04 Informace o vyšetření, která laboratoř zajišťuje ve spolupracujících laboratoří

 

Laboratorní vyšetření zajišťovaná ve spolupracujících laboratoří jsou:

1.     Výsledky jsou inkorporovány do nálezu laboratoře:

Konfirmace vyšetření protilátek proti HIV 1+2 s reaktivním nálezem, který je uzavřen jako negativní v Národní referenční laboratoř (NRL) pro AIDS, Státní zdravotní ústav – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 (akreditace dle ČSN EN ISO 15189)

 

2.     Konečný nález zasílá smluvní laboratoř přímo danému zdravotnickému zařízení.

 

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí:

§  Zjistí příslušnou laboratoř a odběrové medium pro toto vyšetření a podmínky transportu, zajistí přípravu materiálu (centrifugaci) a jeho transport do provádějící laboratoře nebo informuje indikujícího lékaře o jiném řešení.

§  Transport do Plzně a Prahy je zajištěn svozovou službou nebo sanitním vozem v rámci převozu pacientů.

§  Do ostatních lokalit je transport zajišťován poštou nebo transportní službou.

 

Přehled spolupracujících laboratoří

Prováděná laboratorní vyšetření (základní výčet)

ÚKBH                         377 104 234, 377 104 229

FN Plzeň www.fnplzen.cz

alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín

Konzultant: MUDr. Petříková, MUDr. Reidl

§  Viz příloha

Imunologický ústav                        377 103 395

FN Plzeň www.fnplzen.cz

alej Svobody 80
304 60 Plzeň – Lochotín

Konzultant: MUDr. Hanzlíková

§  Viz příloha

Odděleni imunoanalýzy                  377 402 940

FN Plzeň - E.Beneše 13 , 305 99 Plzeň – Bory

http://www.fnplzen.cz/asp/oid/index.asp

Konzultant: prof. MUDr. Topolčan, DrSc.

§  Viz příloha

Ústav  mikrobiologie                      377 103 267

FN Plzeň www.fnplzen.cz

alej Svobody 80 , 304 60 Plzeň – Lochotín

Konzultant: MUDr. Bergerová

§  Průkaz protilátek - Toxocara sp., Leptospira sp., H.pylori, rubeola

§  Virologie, Widalova reakce

Ústav  lékařské genetiky                377 402 870

FN Plzeň www.fnplzen.cz

E.Beneše 13 , 305 99 Plzeň – Bory

Konzultant: MUDr. Šubrt, MUDr. Jaklová, MUDr. Polendová

§  Karyotyp

§  Screening VVV

Klatovská nemocnice a.s.           www.nemkt.cz

Plzeňská 929, 339 38 Klatovy 2

OKL  376 335 882,  TO  376 335 862

Konzultant: MUDr. Pikner

§  Thymidinkináza, laktát, CO-Hb (plná zkumavka)

§  Trombinový čas

Státní zdravotní ústav                    267 081 111

Šrobárova 48, Praha 10, 100 42       www.szu.cz

Konzultant: RNDr. Němeček, CSc., MUDr. Zákoucká

§  Konfirmace hepatitid a syfilis

§  Konfirmace HIV

Genetika Plzeň              www.genetika-plzen.cz

Objednávání pacientů

Telefon: 377 241 529

               377 452 322

               603 174 793

E-mail: recepce@genetika-plzen.cz 

Konzultant: MUDr. Lošan

Molekulárně biologická vyšetření

§  Faktor V. Leiden, Faktor II. Protrombin, PAI-1

§  MTHFR

§  H. hemochromatóza

§  M. Gilbert

§  a další

OKBH Nemocnice Sušice o.p.s.

Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice

www.nemocnice-susice.cz

376 530 244, 376 530 205

Konzultant: RNDr. Fedorová

§  Krevní skupiny

§  Sérologická hematologická diagnostika u těhotných

Synlab Czech s.r.o.  – pobočka Plzeň, Praha

Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň

www.synlab.cz , 734 797 904, 800 800 234

Konzultant: Ing. Čížková

§  Viz příloha

NL – BioLAB – Laboratoř Praha

Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7

734 783 554

https://www.nextlab.cz/nase-laboratore/nl-biolab-s-r-o-praha

Konzultant: MUDr. Natálie Mészárosová

§  Viz webová stránka

 

 

Synlab Praha

Laboratorní parametr

Zpracování

Biol. materiál

Amoxicilin

Denně

sérum

Anti-tetanus

1x týdně

sérum

ATIII

Denně

citrát

Autoprotilátky (např. ANA, GAD, ICA, IAA)

ANA denně, GAD,ICA,IAA dle požadavků 1x za 2 týdny

sérum

Barthonella

1xtýdne

sérum

Brucelóza

Denně

sérum

C1INH

1xtýdně

sérum

CA 125 + HER4

Denně

sérum

CDT

Denně

sérum

Ceruloplasmin

Denně

sérum

Coxakie

1xtýdně

sérum

Cu (moč)

1xměsíc

moč

CYFRA

Denně

sérum

DHEAS

Denně

sérum

DM (GAD, ICA, IAA)

GAD,ICA,IAA dle požadavků 1x za 2 týdny

sérum

ECP

Denně

sérum

ELFO moč

1xtýdně

moč

Fenytoin

Denně

sérum

H.pylori – protilátky

1x týdně

sérum

HCV (PCR)

Denně

sérum

HEV

1xtýdně

sérum

HHV-6

1xtýdně

sérum

HSV 1+2

Denně

sérum

IgE spec.

Denně, méně časté 1x týdně

sérum

IgG4

Denně

sérum

Kalcitonin

Denně

sérum, na ledu

Kalprotektin (stolice)

Denně

stolice

Karbamazepin

Denně

sérum

Kasein

1x týdně

sérum

Leptospiróza

1x týdně

sérum

Listerióza – B19

1xtýdně

sérum

Lithium v séru

Denně

sérum

Moč.konkrement

Denně

konkrement

NSE

Denně

sérum

Parotitis

1x týdně

sérum

Parvoviry

1xtýdně

sérum

PNC protilátky

1x týdně

sérum

Prokalcitonin

Denně

sérum, EDTA

Protein S100

Denně

sérum

PTH, kostní metabolismus

Denně

odběr do EDTA

RF IgGAM

1xtýdně

sérum

Rubeola

1x týdně

sérum

TBC (sputum)

1xtýdně

sputum

Toxokaróza

1xtýdně

sérum

Trimethopim

1x týdně

sérum

Varicela

1x týdně

sérum

Widalova reakce

1x týdně

sérum

 

FN Plzeň

 

Laboratorní parametr

Pracoviště

Amoxiclav

ÚIA – FN Plzeň - Lochotín

Chromogranin, metanefriny

OID - FN Plzeň - Bory

Somatotropin

TPS

IgF1

SCCA

Aldosteron

ACTH

Gastrin

Renin, PRA

Elastáza (stolice)

ÚKBH - FN Plzeň - Lochotín

Kys.OH-indoloctová

Hg (moč)

Leveteracetem

Porfyriny (moč)

EPO