D-04 Informace o vyšetření, která laboratoř zajišťuje ve smluvních laboratoří

 

Laboratorní vyšetření zajišťovaná ve smluvních laboratoří jsou:

1.     Výsledky jsou inkorporovány do nálezu laboratoře:

Konfirmace vyšetření protilátek proti HIV 1+2 s reaktivním nálezem, který je uzavřen jako negativní v Národní referenční laboratoř (NRL) pro AIDS, Státní zdravotní ústav – Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 (akreditace dle ČSN EN ISO 15189)

 

2.     Konečný nález zasílá smluvní laboratoř přímo danému zdravotnickému zařízení.

 

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, která neprovádí:

§  Zjistí příslušnou laboratoř a odběrové medium pro toto vyšetření a podmínky transportu, zajistí přípravu materiálu (centrifugaci) a jeho transport do provádějící laboratoře nebo informuje indikujícího lékaře o jiném řešení.

§  Transport do Plzně a Prahy je zajištěn svozovou službou nebo sanitním vozem v rámci převozu pacientů.

§  Do ostatních lokalit je transport zajišťován poštou nebo transportní službou.

 

Přehled smluvních laboratoří

Prováděná laboratorní vyšetření (základní výčet)

Klatovská nemocnice a.s.           www.nemkt.cz

Plzeňská 929, 339 38 Klatovy 2

OKL  376 335 882,  TO  376 335 862

§  Thymidinkináza, laktát, CO-Hb (plná zkumavka)

§  Trombinový čas

Státní zdravotní ústav                    267 081 111

Šrobárova 48, Praha 10, 100 42       www.szu.cz

§  Konfirmace hepatitid a syfilis

§  Konfirmace HIV

Genetika Plzeň              www.genetika-plzen.cz

Objednávání pacientů

Telefon: 377 241 529

               377 452 322

               603 174 793

E-mail: recepce@genetika-plzen.cz 

Molekulárně biologická vyšetření

§  Faktor V. Leiden, Faktor II. Protrombin, PAI-1

§  MTHFR

§  H. hemochromatóza

§  M. Gilbert

§  a další

OKBH Nemocnice Sušice o.p.s.

Pod Nemocnicí 116, 342 01 Sušice

www.nemocnice-susice.cz

376 530 244, 376 530 205

§  Krevní skupiny

§  Sérologická hematologická diagnostika u těhotných

synlab czech s. r. o.                    www.synlab.cz
Sokolovská 100/94
186 00 Praha 8

277 779 860, 800 800 234,

§  Speciální metody

NL – BioLAB – Laboratoř Praha

Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7

734 783 554

https://www.nextlab.cz/nase-laboratore/nl-biolab-s-r-o-praha

§  Imunologie

§  Distribuce speciálních metod

AeskuLab Praha http://www.aeskulab.cz/kontakt

Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6

255 775 200 (kancelář)

§  Speciální metody