E-02 Informace o formách vydávání výsledků

 

A.    Tištěnésvozem, poštou, osobní odběr

 

B.    Elektronicky 

1)     Přenos laboratorních výsledků elektronickou formou pomocí internetu s přímou inkorporací do ambulantních informačních systémů (Medicus, PC doktor, Praktik, Akord, Amicus a další s datovým standardem MZ ČR).

2)     Komplexní zabezpečený elektronický přístup k laboratorním výsledkům pacientů konkrétního lékaře (přístupové jméno + heslo) prostřednictvím s možností jejich prohlížení a tisku již po jejich odsouhlasení lékařem v laboratoři.

3)     Při požadavku pacienta na konkrétní mailovou adresu (uvedeno na žádance + podpis pacienta) – pouze heslem zabezpečený soubor.

 

C.    Vydávání výsledkových listů pacientům (viz Vydávání výsledků přímo pacientům)

 

D.    Telefonicky

1.     Dle možností pouze prostřednictvím pracovnic Call centra (800 44 22 11) s monitorovaným provozem a komunikací s identifikací volajícího (ZZ, pacient) přiděleným komunikačním PIN.

2.     Laboratorní výsledky lze sdělit telefonicky pracovníky laboratoře pouze při zachování ochrany osobních údajů:

a)     Pacientovi pouze na základě předem domluveného hesla pro komunikaci.

b)    Zdravotnickému zařízení (lékař, sestra) –VŠ pracovník laboratoře nebo pověřený SZP. Pokud není předem dohodnutý PIN pro komunikaci, považuje se za dostatečnou identifikaci ZZ kombinace: osobní poznání volaného + zvolené telefonické číslo + potvrzené RČ a jméno pacienta + potvrzené datum odběru biologického materiálu.

3.     Ve výjimečných případech (urgentní stavy, potřeba výsledků pro další zdravotnickou péči apod.) posoudí stav vedoucí VŠ pracovník laboratoře a rozhodne dle dané konkrétní situace s tím, že důvody pro takovéto předání výsledků budou zdokumentovány v SLP.

4.     Veterinární výsledky lze sdělovat bez omezení.

5.     Během hlášení se požaduje zpětná hlasová konfirmace hlášených hodnot, u laiků jejich písemné zaznamenání.

 

E.    Telefonování statimových a kritických laboratorních výsledků

Viz  Hlášení kritických výsledků, 

LPC-03 Požadavky na statimová vyšetření

LPB-07 Popis nabízených služeb (STAT)

 

Veškeré případy vybočující z výše uvedených schémat řeší ad hoc odpovědný VŠ pracovník.