E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

V laboratoři jsou výsledky vydávány ve formě:

 

Výsledky v písemné nebo elektronické podobě musí být čitelné, bez chyb při přepisování a obsahují minimálně následující informace:

Výsledek ve formě písemného výtisku

Výsledek ve formě elektronické zprávy

 

Telefonicky

§  Lékař může požadovat, aby mu byl výsledek vyšetření sdělen ihned po jeho stanovení. V takovém případě obdrží po telefonickém sdělení písemný výsledkový list dodatečně.

§  Pokud lékař sám telefonicky kontaktuje laboratoř se žádostí o sdělení výsledku, provádí laboratoř zpětný telefonát pro ověření identity lékaře (pokud pracovník laboratoře nezná telefonujícího osobně).

 

Samoplátcům se výsledky sdělují písemně, poštou, elektronicky kryptovaným e-mailem, telefonicky s identifikací PIN.