E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Laboratorní výsledky se vydávají v papírové nebo elektronické formě.

 

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje

§         Hlavičku s kompletní identifikací laboratoře

§         Jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)

§         Název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření

§         Datum a čas odběru primárního vzorku laboratoří

§         Datum a čas transportu primárního vzorku laboratoří

§         Datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

§         Název vyšetřovaného systému (skupiny)

§         Nezaměnitelnou identifikaci požadovaného laboratorního vyšetření

§         Akreditované postupy mají odkaz na příslušný SOP

§         Výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné, s barevným zvýrazněním patologických výsledků (červeně)

§         Biologické referenční intervaly s vyznačením varovných hodnot (+ -) mimo referenční rozmezí

§         V případě potřeby textové interpretace výsledků

§         Jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

§         Datum a čas schválení nálezu s identifikací odpovědné osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

§         Datum a čas tisku nálezu

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování

§         Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS v písemné nebo elektronické formě přes internet.

§         Požadavkové listy a denní přehled výsledků v tištěné podobě jsou archivovány 5 let.

 

Kumulovaný nález - na vyžádání lze vydat pro konkrétního pacienta se všemi provedenými vyšetřeními v požadovaném časovém rozsahu (pozn. databáze obsahuje nálezy od roku 1997 dosud).

 

 

 

 

.