E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části   LPC-04 Ústní požadavky na vyšetření.