E-06 Změny výsledků a nálezů

 

1.       Změny a doplňky výsledkových zpráv jsou prováděny pouze výjimečně a vždy s vědomím vedoucího laboratoře.

2.       Změny výsledkové části výsledkové zprávy provádí kompetentní VŠ pracovník, který upozorní žadatele na chybný výsledek a sdělí mu způsob opravy.

3.       U všech změn výsledkových zpráv musí být vyznačeno datum, čas, jméno osoby, která změny provedla, příp. důvod opravy. Na přepracované výsledkové zprávě musí být poznámka s jasným označením, že byl revidován s odkazem datum a identitu pacienta původní výsledkové zprávy.

4.       V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné.

5.       Přepracovaná výsledková zpráva se následně přikládá k původní výsledkové zprávě tak, aby bylo na první pohled zřejmé, že byla výsledek revidován.

6.       Oprava výsledkové zprávy musí být VŠ pracovníkem nahlášena manažeru kvality, který vystaví Záznam o neshodě.

7.       Přílohou záznamu o neshodě musí být vytištěna původní výsledková zpráva i přepracovaná.

8.       V LIS jsou všechny změny nálezů dohledatelné podle provádějícího pracovníka.