E-10 Poskytování spotřebního materiálu  spolupracujícím subjektům

Laboratoř používá pro odběry krve jednotný odběrový systém otevřeného typu i uzavřeného typu (Vacutainer fy. Becton-Dickinson)

 

Spolupracujícím zdravotnickým zařízením vydává laboratoř na základě jejich písemného nebo telefonického požadavku zdarma:

 

Požadavek je nutné odeslat do laboratoře. Na základě tohoto požadavku je požadovaný materiál odeslán v rámci svozu biologického materiálu nejbližší všední den.