E-8 Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými interními i externími pracovníky laboratoře.

 

Kontakty:

§  +420 800 44 22 11 (Callcentrum)

§  +420 376 32 20 81 (Laboratoř Klatovy – recepce)

§  +420 376 31 20 87 (Laboratoř Klatovy – sérologie)

§  +420 376 31 18 03 (Laboratoř Klatovy – mikrobiologie)

§  podatelna@next-clinics.com

 

 

Oblast

Konzultant

§ Klinická biochemie

§ Molekulární biologie

§ Elektroforéza bílkovin sér

§ Imunochemie

§ Těhotenský screening VVV

MUDr. František Musil

§ Imunochemie

§ Infekční sérologie

§ Těhotenský screening VVV

§ Analytické interference

Mgr. Evžen Mazánek

§ Klinická biochemie

§ Molekulární biologie

§ Elektroforéza bílkovin sér

§ Imunochemie

§ Těhotenský screening VVV

Mgr. František Musil

§ Klinická biochemie

§ Analytické interference

RNDr. Marcela Svobodová

§ Hematologie a koagulace

§ Těhotenský hematologický screening

RNDr. Eva Fedorová

§ Lékařská mikrobiologie

§ Infekční sérologie

MUDr. Helena Jelínková

§ Informační technologie

§ Elektronický přenos výsledků

Ing. Jan Brůha

 

Poznámka:

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

 

 

 

.