E-8 Konzultační činnost laboratoře

Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými interními i externími pracovníky laboratoře.

 

Oblast

Konzultant

Kontakt

§ Klinická biochemie

§ Molekulární biologie

§ Elektroforéza bílkovin sér

§ Imunochemie

§ Těhotenský screening VVV

MUDr. František Musil

+420 800 111 130

+420 603 213 560

musil@biolab-kt.cz

§ Imunochemie

§ Infekční sérologie

§ Těhotenský screening VVV

§ Analytické interference

Mgr. Evžen Mazánek

+420 800 111 130

+420 376 312 087

mazanek@biolab-kt.cz

§ Klinická biochemie

§ Molekulární biologie

§ Elektroforéza bílkovin sér

§ Imunochemie

§ Těhotenský screening VVV

Mgr. František Musil

+420 800 111 130

+420 376 312 087

musil@biolab-kt.cz

§ Klinická biochemie

§ Analytické interference

RNDr. Marcela Svobodová

+420 800 111 130

+420 603 512 560

svobodova@biolab-kt.cz

§ Hematologie a koagulace

§ Těhotenský hematologický screening

RNDr. Eva Fedorová

+420 376 530 290 (244)

fedorova@nemocnice-susice.cz

§ Lékařská mikrobiologie

§ Infekční sérologie

MUDr. Helena Jelínková

+420 800 111 130

+420 376 311 803

+420 602 827 598 (mobil)

jelinkova@biolab-kt.cz

§ Lékařská mikrobiologie

§ Infekční sérologie

RNDr. Miloš Červený

+420 376 311 803

+420 376 322 081

+420 736 522 560 (mobil)

cervenymil@seznam.cz

§ Lékařská genetika

MUDr. Petr Lošan

+420 377 241 529

losan@genetika-plzen.cz  

§ Lékařská genetika

MUDr. Dagmar Štenglová

+420 377 241 529

stenglova@genetika-plzen.cz  

§ Informační technologie

§ Elektronický přenos výsledků

Ing. Jan Brůha

+420 800 111 130

+420 603 512 555

bruha@biolab-kt.cz

 

Poznámka:

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.

 

 

 

.